Cho hình chóp S ABCD có ABCD là hình chữ nhật SA vuông góc với ABCD

AMBIENT-ADSENSE/

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

Đáp án là B

Tam giác ABC vuông tại B nên 

Tam giác SAC vuông tại A nên 

Thể tích hình chóp S.ABCD là 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi AE, AF lần lượt là đường cao của tam giác SAB và tam giác SAD. Khẳng định nào dưới đây là đúng ?


A.

\(SC \bot \left( {AFB} \right).\)                                  

B.

\(SC \bot \left( {AEC} \right).\)   

C.

\(SC \bot \left( {AED} \right).\)            

D.

\(SC \bot \left( {AEF} \right).\)

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,BC,\,\,CD\) đôi một vuông góc với nhau và \(AB = a\), \(BC = b,\,\,\,CD = c\). Độ dài đoạn thẳng \(AD\) bằng

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,BC,\,\,CD\) đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây cách đều bốn đỉnh \(A,\,\,B,\,\,C,\,\,D\) của tứ diện \(ABCD\) ?

Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Đáp án C Từ giả thiết ta có: BC⊥ABBC⊥SA  ⇒BC⊥SAB⇒BC⊥SB⇒SBC^=90° (1). Chứng minh tương tự ta cũng có: CD⊥SD ⇒SDC^=90° (2). Do SA⊥ABCD⇒SA⊥AC⇒SAC^=90° (3). Từ (1), (2) và (3) suy ra: mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là mặt cầu đường kính SC nên tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là trung điểm I của đoạn thẳng SC.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hàm số f(x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Hàm số y=f2x+1+23x3−8x+5 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/11/2021 4,724

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số y=f(x) như hình vẽ bên. Khi đó giá trị của biểu thức ∫04f'x−2dx+∫02f'x−2dx bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án » 27/11/2021 1,129

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;1;2), B(-3;0;1), C(8;2;-6). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

Xem đáp án » 26/11/2021 815

Hai đồ thị y=x4−x2 và y=3x2+1 có bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án » 26/11/2021 745

Cho một dụng cụ đựng chất lỏng được tạo bởi một hình trụ và hình nón được lắp đặt như hình bên. Bán kính đáy hình nón bằng bán kính đáy hình trụ. Chiều cao hình trụ bằng chiều cao hình nón và bằng h. Trong bình, lượng chất lỏng có chiều cao bằng 124 chiều cao hình trụ. Lật ngược dụng cụ theo phương vuông góc với mặt đất. Tính độ cao phần chất lỏng trong hình nón theo h.

Xem đáp án » 27/11/2021 687

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z+2z¯=6−4i với i là đơn vị ảo. Phần ảo của số phức z là

Xem đáp án » 27/11/2021 677

Số nghiệm của phương trình log3x.log32x−1=2log3x là

Xem đáp án » 26/11/2021 655

Cho đồ thị hàm số y=f(x) như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 26/11/2021 569

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y=x3+11x−6 và y=6x2 là

Xem đáp án » 26/11/2021 561

Gọi z1, z2 lần lượt có điểm biểu diễn là M, N trên mặt phẳng phức (hình bên). Khi đó phần ảo của số phức z1z2 là

Xem đáp án » 26/11/2021 506

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A1B1C1, AA1=2a5 và BAC^=120° có AB=a, AC=2a. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh BB1; CC1. Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng A1BK

Xem đáp án » 26/11/2021 436

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Cạnh bên BB' hợp với đáy (ABC) góc 60°.  Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCC'B') là

Xem đáp án » 27/11/2021 365

Điểm M là điểm biểu diễn của số phức z trong hình vẽ bên dưới. Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án » 26/11/2021 364

Tổng n số hạng đẩu tiên của một cấp số cộng là Sn=3n2−19n4 với n∈ℕ*. Tìm số hạng đầu tiên u1 và công sai d của cấp số cộng đã cho

Xem đáp án » 26/11/2021 336

Hình bên là đồ thị của ba hàm số y=logax, y=logbx, y=logcx, 0<a,b,c≠1 được vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây đúng

Xem đáp án » 26/11/2021 311