cloning the woolly mammoth là gì - Nghĩa của từ cloning the woolly mammoth

cloning the woolly mammoth có nghĩa là

.Sau khi anh ta xuất tinh vào bao cao su, hỗn hợp được đổ vào các đối tác của mình.

Thí dụ

Brenda cạo lưng tôi và sau đó tôi vết thương nhân bản con voi ma mút trên lưng cô ấy.