Giải bài tập vật lý 8 bài 10 lực đẩy acsimet

 • Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị chiếm chỗ. Lực này gọi là lực đẩy Ác - si - mét.

 • Công thức tính lực đẩy Ác - si - mét:


trong đó:  d là trọng lượng riêng của chất lỏng,

V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 1. (Trang 36 SGK lí 8) Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá tri P1 (H. 10.2a). Nhúng vât nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1 (H.10.2b). P1 < P chứng tỏ điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 36 SGK lí 8) Hãy chọn từ thích hợp cho chỗ trống trong kết luận sau:

Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ.........

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 37 SGK lí 8) Hãy chứng minh rằng thí nghiệm ở hình 10.3 (SGK) chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét nêu trên là đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 38 SGK lí 8) Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài: "Khi kéo nước từ dưới giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước. Tại sao?"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 38 SGK lí 8) Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 38 SGK lí 8) Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi đươc nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 38 SGK lí 8) Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4  (SGK) thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si- mét.

=> Xem hướng dẫn giải

Trắc nghiệm vật lí 8 bài 10: Lực đẩy Ác si mét (P2)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

 • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 8
 • Giải Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 8
 • Đề Kiểm Tra Vật Lí Lớp 8
 • Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 8
 • Sách Giáo Khoa Vật Lý 8
 • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 8
 • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 8

Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 36 SGK Vật Lý 8): Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P (H. 10.2a). Nhúng vật nặng chìm trong nước, lực kế chỉ giá trị P1 (H.10.2b). P1 < P chứng tỏ điều gì?

Lời giải:

Điều này chứng tỏ khi nhúng trong nước, vật chịu một lực đẩy từ dưới lên.

Bài C2 (trang 36 SGK Vật Lý 8): Hãy chọn từ thích hợp cho chỗ trống trong kết luận sau:

Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ………

Lời giải:

Một vật nhúng trong chất lòng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên trên.

Bài C3 (trang 37 SGK Vật Lý 8): Hãy chứng minh rằng thí nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét nêu trên là đúng.

Lời giải:

Nhúng vật nặng vào bình đựng nước, thể tích nước từ trong bình tràn ra chính là thể tích của vật. Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng một lực F đẩy từ phía dưới lên trên do dó số chỉ của lực kế lúc này là P2.

Ta có: P2 = P1 – F, do vậy P2 < P1.

Khi đổ nước từ bình B vào bình A, lực kế chỉ giá trị P1. Điều này cho thấy lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng độ lớn của trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.

Bài C4 (trang 38 SGK Vật Lý 8): Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài.

Lời giải:

Kéo gầu nước khi nó còn nằm trong nước ta cảm thấy nhẹ hơn khi kéo nó ngoài không khí vì gầu nước chìm trong nước có lực đẩy Ácsimet từ dưới lên, còn trong không khí, mặc dù vẫn có lực đẩy Ácsimet của không khí tác dụng vào gầu nhưng nhỏ hơn lực tác dụng của nước rất nhiều.

Bài C5 (trang 38 SGK Vật Lý 8): Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn?

Lời giải:

Vì thỏi nhôm và thép đều có thể tích như nhau nên chúng chịu tác dụng của lực dẩy Ácsimét như nhau.

Bài C6 (trang 38 SGK Vật Lý 8): Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi đươc nhúng vào nước, một thỏi được nhúng vào dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn.

Lời giải:

Do trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của dầu nên thỏi đồng nhúng trong nước chịu lực đấy Ác-si-mét lớn hơn (mặc dù cả hai thỏi cùng chiếm một thể tích trong nước như nhau).

Bài C7 (trang 38 SGK Vật Lý 8): Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si- mét.

Lời giải:

– Bước 1: Dùng cân để cân một vật nặng nhỏ không thấm nước treo dưới một cốc A đặt trên đĩa cân.

Khối lượng vật và cốc (đĩa bên trái) bằng đúng trọng lượng của các quả cân (đĩa bên phải).

– Bước 2: Vật vẫn treo trên cân nhưng được nhúng hoàn toàn vào một bình tràn B chứa đầy nước, khi đó một phần nước trong bình tràn chảy ra cốc C và cân bị lệch về phía các quả cân.

– Bước 3: Vẫn giữ nguyên vật trong bình tràn đồng thời đổ nước từ cốc C vào cốc A trên đĩa cân thấy cân trở lại cân bằng.

Như vậy, lực đẩy Ácsimet có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ.

Phần dưới là danh sách các bài Giải sách bài tập Vật Lí 8 Bài 10: Lực đẩy Ác-si-mét theo trang.

 • Bài 10.1 (trang 32 Sách bài tập Vật Lí 8): Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hãy chọn...

  Xem lời giải

 • Bài 10.2 (trang 32 Sách bài tập Vật Lí 8): Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H.10.2). Hỏi lực Ác – si –mét...

  Xem lời giải

 • Bài 10.3 (trang 32 Sách bài tập Vật Lí 8): Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm có khối lượng...

  Xem lời giải

 • Bài 10.4 (trang 32 Sách bài tập Vật Lí 8): Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: sắt, nhôm, sứ có hình dạng khác...

  Xem lời giải

 • Bài 10.5 (trang 32 Sách bài tập Vật Lí 8): Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác – si –mét tác...

  Xem lời giải

 • Bài 10.6 (trang 32 Sách bài tập Vật Lí 8): Một thỏi nhôm và một thỏi đồng có trọng lượng như nhau...

  Xem lời giải

 • Bài 10.7 (trang 32 Sách bài tập Vật Lí 8): Lực đẩy Ác – si –mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây...

  Xem lời giải

 • Bài 10.8 (trang 33 Sách bài tập Vật Lí 8): Thả một viên bi sắt vào một cố nước. Viên bi càng xuống sâu thì...

  Xem lời giải

 • Bài 10.9 (trang 33 Sách bài tập Vật Lí 8): Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng...

  Xem lời giải

 • Bài 10.10 (trang 33 Sách bài tập Vật Lí 8): Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước...

  Xem lời giải

 • Bài 10.11 (trang 33 Sách bài tập Vật Lí 8): Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước...

  Xem lời giải

 • Bài 10.12 (trang 33 Sách bài tập Vật Lí 8): Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N...

  Xem lời giải

 • Bài 10.13 (trang 33 Sách bài tập Vật Lí 8): Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng là 1,458N...

  Xem lời giải

 • Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 trang 32 SBT Vật Lí 8: Bài 10.1: Lực đẩy Ác – si – mét phụ thuộc, Bài 10.2: Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước ....

  Xem bài giải

 • Bài 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 33 SBT Vật Lí 8: Bài 10.8: Thả một viên bi sắt vào, Bài 10.9: Một vật được móc vào lực ....

  Xem bài giải