Hướng dẫn guitar hai vì sao lạc

1. Người [D]về, một mùa thu gió heo mây

Về [Bm]đâu có nhớ [F

m]chăng những vì [G]sao long lanh

Đưa tiễn người một [D]đêm không trăng

Nói sao nên [A]lời lòng buồn như chiều [F

m]rơi

Như trong đêm khuya những buớc chân qua [A]thềm

Gợi niềm thương nhớ vô [D]vàn.

2. Người [D]về, đường đi kết gió trăng sao

Người [Bm]đi có biết [F

m]chăng trong chiều [G]nay bơ vơ

Nghe lá thu vàng [D]rơi bâng khuâng

Bước chân ai [A]về chừng thời gian ngừng [F

m]trôi

Như quên đêm khuya để gió xuôi theo [A]mùa

Thầm làm ướt áo vai [D]gầy

ĐK:

Người về chiều mưa hay [G]nắng

Sao để khói lam [F

m]chiều như se chùng màu không [D]gian

Người về dòng sông thương [Em]nhớ

Để bến vắng con [A]đò thương mong người người hay chăng?

Người là vì sao nhỏ [G]bé

Ta mãi ước cho [F

m]lòng làm bầu trời xanh [D]xanh

Người về lòng ta thương [Em]nhớ

Ta khẽ hỏi đưa [A]người hay thầm người đưa [D]ta

3. Người [D]về người về đâu nhớ ta chăng

Người [Bm]ơi mỗi lá [F

m]thu rơi làm [G]ta bâng khuâng

Như áng mây chiều [D]lam trong sương

Bước đi âm [A]thầm lòng buồn như thời [F

m]gian

Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi [A]hoài

Gợi lòng thương nhớ ai [D]nhiều

[A] Người về [B]-[Dbm], một [Dbm] mùa thu gió [Abm] heo may [Bm]-[E] Về [Dbm] đâu có nhớ [Abm] chăng những vì [E] sao long lanh [Gbm] Đưa [Db]tiễn người một [E] đêm không [Bsus4] trăng [E][E/B] Nói sao nên lời lòng buồn như chiều [A] rơi[Gb] Như trong đêm [E] khuya những buớc chân qua [B] thềm Gợi niềm thương nhớ [E] vô vàn. [A]-[E] | [E]

Người [Gbm] về [B]-[Dbm], đường đi [Abm] kết gió trăng sao [Bm] Người [Dbm7] đi [Dbm/Ab]… có biết [Ab] chăng trong chiều [A] nay bơ vơ [Gbm] Nghe [Db] lá thu [E] vàng rơi bâng khuâng [E][Abm] Bước chân ai [B] về chừng thời gian ngừng [Abm] trôi[B] Như quên đêm [E] khuya để gió xuôi theo [B] mùa Thầm làm ướt áo [E/Ab] vai gầy. [A]-[E]

Xem thêm : Hợp âm Trời ơi Con Chưa Muốn Chết

Người về chiều mưa [A] hay nắng Sao [A/E] để khói lam chiều như se trùng màu [Abm] không gian [ABm/Eb]-[Dbm] Người về dòng sông thương [Gbm] nhớ Để bến vắng con [B] đò thương mong người người [E] hay chăng? [B]-[E]

Người là vì sao nhỏ [A] bé Ta mãi ước cho [E] lòng làm bầu trời [Abm] xanh xanh [Abm] Người về lòng ta thương [Gbm] nhớ Ta [Db] khẽ hỏi đưa [B] người hay thầm người [E] đưa ta. [A]-[E]

Người về[Dbm], người về đâu nhớ [Abm] ta chăng [Bm]-[E] Người [Dbm]ơi [Dbm], mỗi lá [Abm] thu rơi làm [A] ta bâng [A] khuâng [A]-[Db] Như áng [E] mây chiều lam trong sương [E] Bước đi âm [B] thầm lòng buồn như thời [A] gian[Abm7] Nghe chăng thu [E] ơi để [Abm] lá rơi chi [B] hoài Gợi lòng thương nhớ [E] vô vàn.