Làm hộ chiếu cần giấy tờ gì

Thông tin tổng quát về hộ chiếu

PHẦN GIỚI THIỆU

Tài liệu này trình bày sơ lược ngắn gọn về cách làm thế nào để xin được hộ chiếu Úc.

Tất cả đơn xin phải điền bằng tiếng Anh. Nếu phải xuất trình các giấy tờ nước ngoài không phải là tiếng Anh, quý vị phải cung cấp bản dịch tiếng Anh do dịch vụ phiên dịch hợp lệ thực hiện.

Hãy dành thời giờ rộng rãi nếu quý vị cần lấy thông tin hoặc giấy tờ từ các tổ chức khác.

Nếu chúng tôi yêu cầu quý vị xuất trình giấy tờ thì những giấy tờ này phải là bản gốc. Chúng tôi sẽ không giữ lại. Chúng tôi sẽ sao chụp và trả lại cho quý vị ngay tại chỗ.

Phải trả đủ mọi khoản phí khi nộp đơn.

Điều quan trọng là phải bao gồm số điện thoại liên lạc hiện thời cho chính quý vị. Nếu chúng tôi cần thông tin bổ sung sau khi quý vị nộp đơn, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối Thứ Hai đến Thứ Bảy hoặc 9 giờ sáng đến 6 giờ tối Chủ Nhật.

Bạn nên chờ tối thiểu sáu tuần để nhận được hộ chiếu mới.

TRỢ GIÚP VÀ DỊCH VỤ PHIÊN DỊCH

Dịch vụ Thông tin Hộ chiếu Úc (APIS-Australian Passport Information Service) là dịch vụ do chúng tôi cung cấp để giúp quý vị hoàn tất và nộp đơn xin hộ chiếu. Muốn được trợ giúp ở Úc, xin quý vị vui lòng gọi cho APIS qua số 131 232

Nếu không nói được tiếng Anh, quý vị hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) National qua số 131 450 và họ sẽ nối đường dây của quý vị với APIS.

APIS cũng có thể sắp xếp thông dịch viên qua trung gian TIS National để giúp quý vị nộp đơn. TIS National là dịch vụ miễn phí.

Nếu đang ở nước ngoài, quý vị hãy gọi cho Phái bộ Ngoại giao hoặc Lãnh sự Úc gần quý vị nhất.

XIN/GIA HẠN HỘ CHIẾU

Tại Úc hoặc ở nước ngoài, cách đơn giản nhất để xin hoặc gia hạn hộ chiếu là trực tuyến. Tại một số Australia Post nhất định có mẫu đơn bản giấy. Đối với người nộp đơn ở nước ngoài, quý vị hãy đến Phái bộ Ngoại giao hoặc Lãnh sự Úc gần quý vị nhất.

Quý vị có thể nộp đơn xin hộ chiếu giùm con quý vị nếu các em dưới 18 tuổi.

Trong tiến trình nộp đơn, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp giấy tờ xác nhận quốc tịch Úc, danh tính và/hoặc địa chỉ cư trú hiện tại của quý vị.

Nếu không thể cung cấp các giấy tờ này, quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số 131 232 hoặc Phái bộ Ngoại giao hoặc Lãnh sự Úc gần quý vị nhất.

NỘP ĐƠN XIN HỘ CHIẾU

Quý vị phải đích thân nộp đơn sau khi điền xong.

Nếu xin hộ chiếu giùm đứa con dưới 18 tuổi, quý vị phải nộp đơn cho cháu. Người nộp đơn dưới 16 tuổi không cần phải có mặt khi quý vị nộp đơn. Đương đơn từ 16 tuổi trở lên phải có mặt khi quý vị nộp đơn.

Tại Úc: Nộp đơn tại một Australia Post có tham gia làm hộ chiếu. Khách hàng nộp đơn tại Australia Post cần phải kiểm tra trang mạng của Australia Post để xem họ có đòi hỏi quý vị đặt cuộc hẹn nộp đơn hay không– nếu có, cuộc hẹn đó là với Australia Post. Khách hàng cần xét duyệt đơn gấp tại văn phòng hộ chiếu cần phải gọi cho APIS qua số 131 232 để đặt cuộc hẹn.

Ở nước ngoài: Nộp đơn tại Phái bộ Ngoại giao hoặc Lãnh sự Úc gần quý vị nhất. Liên hệ với Phái bộ Ngoại giao để đặt cuộc hẹn và hỏi về hình thức thanh toán.

Khi nộp đơn cho bản thân quý vị hoặc con, quý vị nhớ đem theo:

 • hộ chiếu Úc gần đây nhất (nếu quý vị/con đã có hộ chiếu);
 • hai ảnh màu giống hệt nhau (mỗi người nộp đơn) không cũ quá sáu tháng.
 • bản gốc bất kỳ giấy tờ nào mà chúng tôi yêu cầu (chúng tôi sẽ sao chụp và trả lại cho quý vị ngay tại chỗ) và
 • các khoản phí phải trả. Tại Úc, quý vị có thể thanh toán bằng EFTPOS, MasterCard, AMEX hoặc Visa. Quý vị có thể trả bằng tiền mặt tại Australia Post nhưng văn phòng hộ chiếu không nhận tiền mặt.

CHẤP THUẬN CỦA CHA MẸ CHO CON CÁI

Để được cấp hộ chiếu, trẻ em dưới 18 tuổi cần được mỗi người giữ vai trò cha mẹ đối với đứa trẻ này đồng ý bằng văn bản.

Việc xét duyệt đơn xin của đứa trẻ mà không có sự đồng ý của tất cả những người giữ vai trò cha mẹ đối với đứa trẻ này sẽ tốn thêm thời gian.

Quý vị không nên đặt vé đi du lịch chắc chắn cho đến khi quý vị biết liệu con quý vị có được cấp hộ chiếu Úc hay không.

DỊCH GIẤY TỜ TIẾNG NƯỚC NGOÀI

Nếu chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp các giấy tờ mà giấy tờ đó không phải là tiếng Anh thì chúng phải được dịch sang tiếng Anh bởi phiên dịch viên được chúng tôi chấp thuận.

Nếu quý vị dịch giấy tờ ở Úc – bản dịch phải được thực hiện bởi phiên dịch viên được Cơ quan Công nhận Phiên dịch viên và Thông Thông dịch viên Toàn quốc (NAATI) công nhận.

Muốn có danh sách phiên dịch viên được NAATI công nhận trong khu vực của mình, quý vị hãy truy cập trang mạng của NAATI, gọi điện thoại số (02) 6260 3035 hoặc gửi email về .

Bộ Nội vụ cũng cung cấp dịch vụ phiên dịch (có tính phí) mà chúng tôi có thể chấp nhận.

Nếu quý vị dịch giấy tờ ở nước ngoài – vui lòng liên lạc với Phái bộ Ngoại giao hoặc Lãnh sự Úc gần quý vị nhất để biết danh sách dịch vụ dịch thuật được chấp thuận tại quốc gia quý vị cư ngụ.

ĐỔI TÊN

Nếu tên trong hộ chiếu của một người nào đó không giống với tên của họ khi họ trở thành công dân Úc, chúng tôi sẽ yêu cầu các giấy tờ giải thích sự thay đổi này.

Nếu đã đổi tên và quý vị cần hộ chiếu mang tên đó, quý vị phải nộp đơn mới bao gồm:

 • giấy tờ gốc để hỗ trợ nhận dạng và quốc tịch của quý vị
 • các giấy tờ gốc hỗ trợ và/hoặc nối tên mới của quý vị với tên trên hộ chiếu cũ hoặc tên trong giấy khai sinh của quý vị hoặc khi có quốc tịch Úc

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu thay thế miễn phí mang tên mới của mình, miễn là hộ chiếu hiện tại của quý vị còn hiệu lực ít nhất hai năm và quý vị đổi tên vì một trong các lý do sau:

 • tình trạng hôn nhân, quan hệ đã đăng ký, hoặc vợ chồng không hôn thú đã thay đổi
 • người phối ngẫu/người bạn đời đã qua đời
 • chuyển đổi giới tính

XÉT DUYỆT ĐƠN NHANH HƠN

Có dịch vụ ưu tiên tính khoản phí bổ sung.

Dịch vụ ưu tiên bảo đảm hộ chiếu của quý vị sẽ được xét duyệt trong vòng hai ngày làm việc, đến lấy từ Văn phòng Hộ chiếu Úc (APO-Australian Passport Office), và thêm thời gian nếu gửi đến nhà quý vị.

Dịch vụ ưu tiên không dành cho đơn xin hộ chiếu trẻ em không có sự đồng ý đầy đủ của cha mẹ hoặc đối với người nộp đơn bị mất hoặc bị đánh cắp giấy tờ thông hành từ hai lần trở lên trong năm năm qua.

Nếu cần đi khẩn cấp vì hoàn cảnh trắc ẩn hoặc bất khả kháng của thân nhân trực hệ, quý vị cần phải cung cấp giấy tờ hỗ trợ (giấy khai tử, giấy thông báo tang lễ hoặc thư của bác sĩ điều trị) và gọi cho APIS qua số 131 232 hoặc liên hệ với Phái bộ Ngoại giao hoặc Lãnh sự Úcgần quý vị nhất.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được miễn hoặc hoàn trả lệ phí xét duyệt ưu tiên vì lý do trắc ẩn đối với thân nhân trực hệ.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP ĐƠN XIN HOÀN LẠI TIỀN HOẶC MIỄN LỆ PHÍ

Nếu cho rằng quý vị hội đủ điều kiện để được hoàn tiền, quý vị nên viết thư (kèm giấy tờ hỗ trợ) gửi đến cho Giám đốc Văn phòng Hộ chiếu Úc tại thủ đô của quý vị, hoặc Lãnh sự tại Phái bộ Ngoại giao Úc nơi quý vị nộp đơn.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện để được miễn hoặc hoàn trả lệ phí xét duyệt ưu tiên vì lý do trắc ẩn đối với thân nhân trực hệ như vợ/chồng, vợ/chồng không hôn thú, mẹ, cha, con, anh chị em, mẹ chồng/mẹ vợ và cha chồng/cha vợ của người nộp đơn.

Quyết định không hoàn lại lệ phí xét duyệt ưu tiên là một quyết định có thể tái xét theo Đạo luật Hộ chiếu Úc năm 2005.

HỘ CHIẾU BỊ HƯ HẠI

Bảo vệ hộ chiếu khỏi bị hư hại. Hư hại gồm có các trang bị rách hoặc bị xé rời, các trang bị bôi xóa, các trang bị thiếu, bị mất bìa hoặc các trang hoặc bìa bị nước làm hư hại.

Sửa đổi hoặc cố ý làm hư hại hộ chiếu Úc là phạm pháp. Đừng tìm cách sửa chữa hư hại không cố ý bằng kẹp giấy, keo hoặc băng keo dán.

Kế hoạch du lịch có thể bị chậm trễ nghiêm trọng vì hộ chiếu bị hư hại.

Hộ chiếu bị hư hại có thể:

 • không có giá trị để đi du lịch;
 • bị cơ quan biên phòng tịch thu và
 • cần được thay thế.

Phải nộp đơn và phải thanh toán tất cả các lệ phí cần thiết để xin thay thế hộ chiếu bị hư hại.

HỘ CHIẾU BỊ MẤT HOẶC BỊ ĐÁNH CẮP

Hộ chiếu là giấy tờ có giá trị, hãy luôn cất giữ kỹ và an toàn. Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp có thể được sử dụng vào các mục đích phạm pháp.

Nếu hộ chiếu của quý vị hoặc của con bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị phải thông báo cho chúng tôi biết ngay lập tức. Muốn báo cáo hộ chiếu của quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị hãy gọi điện thoại cho APIS qua số 131 232, Phái bộ Ngoại giao hoặc Lãnh sự Úc.

Đừng sử dụng hộ chiếu của quý vị nếu quý vị tìm thấy nó hoặc được trả lại cho quý vị sau khi quý vị trình báo là nó đã bị mất hoặc bị đánh cắp.

Khi hộ chiếu được trình báo với chúng tôi là đã bị mất hoặc bị đánh cắp, hộ chiếu này sẽ không còn giá trị khi đi du lịch và sẽ bị cơ quan biên phòng tịch thu nếu quý vị tìm cách đi du lịch bằng hộ chiếu này.

SỰ RIÊNG TƯ

Theo Đạo luật Hộ chiếu Úc Năm 2005 và Đạo luật Bảo mật Năm 1988, chúng tôi có thể thu thập hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về quý vị hoặc con quý vị cho các cơ quan khác để xét duyệt đơn xin hộ chiếu của quý vị hoặc của con quý vị hoặc cho các mục đích pháp định khác.

Chúng tôi cũng bị ràng buộc bởi các Đạo luật này phải lưu trữ cẩn mật và bảo vệ thông tin cá nhân quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Skip to content

Làm hộ chiếu cần những gì đang là câu hỏi được nhiều đọc giả thắc mắc. Hộ chiếu là một loại giấy tờ tùy thân dùng để xuất nhập cảnh tại Việt Nam và các nước. Nếu bạn chưa có hộ chiếu, hãy tham khảo bài viết tiếp theo để biết những thủ tục làm hộ chiếu phổ thông mới nhất nhé!

Hồ sơ bao gồm

 • 01 Tờ khai theo mẫu;
 • 02 ảnh chụp gần đây, cỡ 4cm x 6cm, chụp chính diện, đầu để trần, không đeo kính râm, phông nền trắng.

Người mất năng lực hành vi dân sự, người khó điều khiển ý thức, hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự và người dưới 14 tuổi:

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật và có xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh bởi Công an xã, huyện, thị xã nơi người đó thường trú hoặc tạm trú.
 • Nộp 01 bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người dưới 14 tuổi.
 • Bản sao y văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận người đại diện theo pháp luật của người mất năng lực hành vi dân sự có khó khăn về nhận thức hoặc điều khiển hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự. Nếu bản sao không được chứng thực, vui lòng xuất trình bản chính để xác minh.

Đối với người từ 14 tuổi

 • Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử.
 • Những người dưới 14 tuổi sẽ được cấp hộ chiếu không gắn chip điện tử.

Nơi nộp hồ sơ

 • Nếu chưa có thẻ căn cước công dân thì phải nộp hồ sơ tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú.
 • Nếu có thẻ căn cước công dân thì phải nộp hồ sơ tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại địa điểm thuận tiện.
 • Những trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (trụ sở: số 44-46 phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội hoặc số 333-335-337 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) thì phải có các giấy tờ sau:
 • Được bệnh viện giới thiệu hoặc giới thiệu đi chữa bệnh ở nước ngoài;
 • Có lý do để xác định rằng đã xảy ra tai nạn, bệnh tật hoặc tử vong của người thân đang sống ở nước ngoài;
 • Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;
 • Các lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xác định.

Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại địa điểm nộp hồ sơ. Nếu bạn yêu cầu nhận kết quả ở địa điểm khác với nơi bạn đã nộp hồ sơ thì bạn phải trả phí dịch vụ bưu điện.
 • Người mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự mà chưa đủ 14 tuổi thì phải có người đại diện theo pháp luật.
 • Thời gian tiếp nhận: Thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết và các ngày lễ).
 • Thời gian trả kết quả: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày tết và các ngày lễ).

Thời hạn giải quyết

 • Không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian nộp hồ sơ cấp hộ chiếu lần đầu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an không quá 03 ngày làm việc.

Hãy để lại thông tin của anh/chị, đội ngũ chúng tôi sẽ liên lạc tư vấn các giấy tờ cần thiết!