Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không

Chọn địa chỉ email bạn sử dụng để làm những việc như đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn, vào lại tài khoản của bạn nếu bạn bị mất quyền truy cập và nhận thông tin từ Google.

Email Tài khoản Google

Đây là địa chỉ email chính cho Tài khoản Google của bạn. Địa chỉ email này được đặt làm email chính của bạn khi bạn tạo một Tài khoản Google, nhưng bạn có thể chọn một email chính khác nếu muốn.

Để thay đổi email Tài khoản Google của bạn:

 1. Mở Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  Email
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  Email Tài khoản Google.
  • Nếu không thể mở tùy chọn cài đặt này, bạn có thể không thay đổi được email hoặc tên người dùng của mình. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi tên người dùng.
 3. Làm theo các bước trên màn hình.

Địa chỉ email khác

Email Giới thiệu về bản thân

Các địa chỉ email này là từ trang "Giới thiệu về bản thân" của bạn. Bạn có thể kiểm soát những ai nhìn thấy địa chỉ email này trên các sản phẩm của Google như Drive, Photos và Google+.

 1. Mở phần Giới thiệu bản thân trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần Thông tin liên hệ cá nhân, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  .
 3. Ở mục "Email", thêm, chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ email của bạn.
 4. Chọn OK.
 5. Bên dưới địa chỉ email của bạn, hãy chọn ẩn hoặc hiển thị để hiển thị email.

Tìm hiểu thêm về cách kiểm soát thông tin người khác nhìn thấy về bạn trên các sản phẩm của Google.

Email thay thế

Bạn có thể thêm một địa chỉ email không phải Gmail vào tài khoản của bạn và sử dụng nó để đăng nhập, khôi phục mật khẩu của bạn và các mục đích khác.

 1. Mở Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể cần đăng nhập.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn.
 3. Chọn Email
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  Nâng cao.
 4. Bên cạnh "Email thay thế," chọn Thêm email thay thế.
 5. Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Thêm.

Tìm hiểu thêm về email thay thế và cách sử dụng chúng.

Email khôi phục

Thêm một địa chỉ email khôi phục để vào lại tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và an toàn nếu bạn quên mật khẩu hoặc bị chặn truy cập.

 1. Mở Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  Email.
 3. Nhấp vào Email khôi phục
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  Thêm email khôi phục.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn khôi phục tài khoản.

Địa chỉ liên hệ email

Google thông báo qua địa chỉ email liên hệ của bạn khi có thông tin quan trọng mà bạn cần phải biết về tài khoản Google của mình hoặc các sản phẩm bạn sử dụng, chẳng hạn như YouTube. Theo mặc định, Google sử dụng email Tài khoản Google để liên lạc với bạn trừ khi bạn thêm một email liên hệ.

Địa chỉ email này có thể từ bất kỳ nhà cung cấp email nào, nhưng đó phải là tài khoản bạn kiểm tra thường xuyên.

 1. Mở Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Thông tin cá nhân", hãy chọn Thông tin cá nhân của bạn
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  Email.
 3. Chọn Nâng cao
  Làm sao biết địa chỉ gmail có đúng không
  Email liên hệ .
 4. Thêm địa chỉ email liên hệ của bạn.
 5. Kiểm tra hộp thư của bạn để tìm email xác minh và mở email đó.
 6. Nhấp vào Xác minh email liên hệ

Lưu ý: Một số sản phẩm của Google vẫn sử dụng email Tài khoản Google của bạn ngay cả khi bạn thêm một email liên hệ.

Những trường hợp chúng tôi sẽ gửi email cho bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để liên lạc với bạn trong những tình huống nhất định. Ví dụ: chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi chúng tôi cần phải:

 • Giúp bạn truy cập vào tài khoản khi bạn không thể đăng nhập hoặc quên mật khẩu.
 • Gửi cho bạn thông tin quan trọng liên quan đến tính bảo mật của tài khoản, như khi có hoạt động bất thường với địa chỉ email của bạn.
 • Gửi cho bạn thông tin cập nhật về tài khoản của bạn, như khi bạn sắp hết không gian lưu trữ hoặc khi chúng tôi thay đổi chính sách.
 • Gửi giấy biên nhận mua hàng trên Play Store.
 • Gửi cho bạn thông tin cập nhật về các sản phẩm và dịch vụ của Google mà bạn đã yêu cầu được nhận.

Bài viết liên quan

 • Thay đổi địa chỉ email cho tài khoản của bạn
 • Thay đổi tên miền chính cho Tài khoản Google của tổ chức bạn

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?