Ngọc nát đá tan nghĩa là gì

 • Ác giả ác báo, thiện lai thiện báo. = Làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện.
 • An cư lạc nghiệp. = Chỗ ở ổn định công việc tốt lành.
 • An cư tư nguy. = Sống trong bình an lòng vẫn phải suy nghĩ đến những khi nguy cấp.
 • An thân, thủ phận. An phận, thủ thường = Bằng lòng với số phận, cuộc sống hiện tại của bản thân.
 • Án binh bất động = Việc binh giữ yên, không tiến không thoái.
 • Anh hùng nan quá mỹ nhân quan = Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
 • Anh hùng xuất thiếu niên = Anh hùng từ khi còn trẻ tuổi
 • Bách niên giai lão = Trăm năm cùng (song) thọ
 • Bán tín bán nghi = Nửa tin nửa ngờ
 • Băng thanh ngọc khiết = Trong trắng như băng ngọc
 • Bất chiến tự nhiên thành = Không đánh mà thắng
 • Bất cộng đái thiên = Thù không đội trời chung
 • Bất di bất dịch = Không di không chuyển.
 • Bất đắc kỳ tử = Chưa đến lúc chết mà chết, chết bất ngờ.
 • Bách chiến bách thắng = Trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đấy.
 • Bất nhập hổ huyệt, bất đắc hổ tử = Không vào hang cọp sao bắt được cọp con
 • Bần cùng sinh đạo tặc. Phú quý sinh lễ nghĩa = Khi nghèo khó con người có thể thành trộm cắp, khi giàu sang trở nên bày vẽ màu mè.
 • Bất tài vô tướng = Không có khả năng, không có tướng mạo (vừa bất tài vừa xấu)
 • Bất khả chiến bại = Không thể bị đánh bại -Toàn thắng, không thua bao giờ.
 • Binh quý xuất kỳ bất ý = Trong binh pháp quý nhất là tấn công bất ngờ.
 • Cải tà quy chính = Bỏ tà theo chánh
 • Cầm kỳ thi hoạ = Đánh đàn, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh.
 • Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu = Giữ gìn lời nói thì không dễ phạm lỗi, cẩn thận thì không phải lo lắng gì.
 • Cao nhân tất hữu cao nhân trị =Người giỏi ắt có người giỏi hơn.
 • Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ. = Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại.
 • Can tràng tấc đoạn = Đau đớn như ruột gan đứt lìa
 • Cận mặc giả hắc, cận đăng giả minh. = "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" trong tục ngữ Việt Nam.
 • Châu liền bích lạc = Sự kết hợp vô cùng ăn khớp
 • Châu về hợp phố = Những gì quí giá trở lại cùng chủ cũ
 • Chính nhân quân tử = Con người quân tử, chính đáng.
 • Công thành danh toại = Công danh sự nghiệp hoàn tất.
 • Cốt nhục tương tàn = Cùng chung huyết thống giết hại lẫn nhau.
 • Cử án tề mi = nâng án ngang mày, vợ quý trọng chồng nâng khay dâng lên chồng.
 • Cửu ngũ chí tôn = chỉ bậc vua chúa quyền quý.
 • Danh bất hư truyền = nổi tiếng như vậy là không sai
 • Danh chính, ngôn thuận, sự tất thành = Có tính chính danh, lời lẽ hợp tình, thì sự việc ắt thành công.
 • Danh sư xuất cao đồ = Thầy giỏi sẽ đào tạo ra trò giỏi.
 • Dĩ hoà vi quý = Giữ được hòa khí là điều quý nhất.
 • Dĩ độc trị độc = Lấy độc trị độc mới hết độc, tương tự "Gậy ông đập lưng ông" trong tục ngữ Việt Nam.
 • Du sơn ngoạn thuỷ = Đi chơi núi xanh ngắm nhìn nước biếc.
 • Dục hoãn cầu mưu = Kéo dài thời gian để tìm mưu kế.
 • Dục tốc bất đạt = Muốn nhanh hóa chậm, vội vàng sẽ không thành tựu.
 • Duy ngã độc tôn = Tự xem mình là người cao quý duy nhất.
 • Dương dương tự đắc = Vênh vang đắc ý.
 • Dưỡng hổ di họa = Nuôi cọp rồi sẽ mang họa (tương tự "Nuôi ong tay áo" trong tục ngữ Việt Nam)
 • Dự bị hơn phòng bị, phòng bị hơn chuẩn bị.
 • Đả thảo kinh xà = Cắt cỏ động đến rắn, đánh rắn động cỏ (gần với câu "Bứt dây động rừng")
 • Đại khai sát giới = Xuống dao giết người
 • Đại ngu nhược trí = Vô cùng ngu muội nhưng lại tỏ ra thông minh.
 • Đại trí nhược ngu = Vô cùng khôn ngoan nhưng giả vờ ngu si.
 • Điểu vị thực vong, nhân vị lợi vong = Chim vì ăn mà chết, người vì lợi mà chết.
 • Đa mưu, túc trí = Lắm mưu nhiều kế.
 • Đại từ đại bi = Rất từ bi rất nhân ái
 • Đồng sàng dị mộng = Nằm cùng giường nhưng khác suy nghĩ, tư tưởng.
 • Đao quang kiếm ảnh = Ánh đao bóng kiếm
 • Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục = Qua sông tùy khúc sông nông hay cạn, vào nhà nào thì phải tuân thủ qui phép của nhà đó.
 • Điệu hổ ly sơn = Dẫn dụ hổ ra khỏi rừng.
 • Đồ thán sinh linh = Muôn người than khóc
 • Độc nhất vô nhị = Có một không hai.
 • Đồng bệnh tương lân = Cùng bệnh ở gần, tức là người cùng cảnh ngộ thì sẽ thấu hiểu và thông cảm cho nhau.
 • Đồng cam cộng khổ = Cùng nhau chia sẻ khổ cực hoạn nạn.
 • Đồng tâm hiệp lực = Cùng tâm chí cùng hợp sức.
 • Đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu = Cùng thanh âm thì ứng đáp, cùng tính khí thì tìm nhau.
 • Đồng quy vu tận = cùng chết chung.
 • Động phòng hoa chúc = Vào phòng cưới với cô dâu.
 • Đơn thương độc mã = Một gươm một ngựa một thân một mình
 • Đức cao trọng vọng = Tôn nghiêm cao quý
 • Hậu sinh khả úy = Lớp trẻ sinh sau đáng nể.
 • Hổ phụ sinh hổ tử = Cha giỏi sinh con giỏi, tương đương với câu "Cha nào con nấy" trong tục ngữ Việt Nam.
 • Hổ phụ khuyển tử = Cha hổ sinh con chó = cha tài giỏi mà con chẳng ra gì.
 • Hổ thác lưu bì, nhân thác lưu danh. = Tương tự "Hổ chết để da, người ta chết để tiếng" trong tục ngữ Việt Nam.
 • Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu
 • Hồ trung thiên địa = Tiên cảnh mà đạo giáo thường nói tới, hoặc chỉ nơi siêu phàm thoát tục.
 • Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. = Vẽ hổ chỉ vẽ da chứ khó vẽ xương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng.
 • Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai = Xui xẻo không đến một lần, may mắn không đến hai lần (Họa nhiều hơn phước)
 • Hoạn lộ, họa lộ = Đường thăng quan tiến chức là đường dẫn đến tai họa.
 • Hồng nhan hoạ thuỷ = Người phụ nữ đẹp là nguồn gốc tai họa
 • Hoàng thân quốc thích = Họ hàng máu mủ với vua chúa.
 • Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân = Trời không quên người hiền đức.
 • Hồi tâm chuyển ý = Thay đổi ý định
 • Hồng nhan bạc bệnh = Người đẹp yểu mệnh
 • Huynh đệ như thủ túc = Anh em như thể chân tay
 • Húy tật kỵ y = Giấu giếm bệnh tật
 • Hư trương thanh thế = Giả vờ huênh hoang vỗ ngực chứ thực sự không có gì.
 • Hương tiêu ngọc vẫn = Hương tan ngọc nát(ý tương tự như Ngọc đá cùng tan)
 • Hữu chí cánh thành = Có ý chí làm gì ắt cũng thành, tương tự "Có chí thì nên" trong tục ngữ Việt Nam.
 • Hữu danh vô thực = Chỉ có danh tiếng mà không có thực tài.
 • Hữu dũng vô mưu = Có sức mạnh mà không mưu kế
 • Hữu duyên bất cần cầu. Vô duyên bất tất cầu = Có duyên không cần cầu. Vô duyên khỏi phải cầu
 • Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng = Nếu có duyên thì nghìn dặm xa xôi vẫn gặp được nhau. Nếu không có duyên thì đối diện nhau vẫn không thấy nhau được.
 • Hữu duyên vô phận = Có duyên không có phận
 • Hữu phận, vô duyên = Có phận không có duyên
 • Hữu xạ tự nhiên hương = Nếu có mùi thơm thì tự nó sẽ phát ra, người có tài đức thì tự người ta sẽ biết đến.
 • Hữu tài, vô phận = Có tài không gặp hội
 • Hữu tài vô vận bất thành công = có tài nhưng không gặp vận may thì không thể thành công .
 • Khai chi tán diệp = Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.
 • Khai quang điểm nhãn
 • Khai thiên tích địa : Khai thiên lập địa
 • Khẩu Phật tâm xà = Miệng nói từ bi, tâm rắn rết, ác độc.
 • Khẩu xà tâm phật = Miệng xà tâm phật
 • Khẩu thị tâm phi = Miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo
 • Kim chi ngọc diệp = Cành vàng Lá ngọc
 • Kinh thiên động địa = Long trời lở đất
 • Kính nhi viễn chi = Cung kính đứng xa mà nhìn
 • Kính lão đắc thọ = Kính trọng người già sống lâu
 • Khí định thần nhàn = Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã
 • Ký lai nhi tắc an chi = Tương tự "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng"
 • Kỳ phùng địch thủ = Gặp người đồng cân đồng lạng đồng sức.
 • Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân = Điều gì mình không muốn thì chẳng nên làm đối với người khác.
 • Lạc hoa lưu thuỷ = Hoa rơi nước chảy
 • Lực bất tòng tâm = Sức lực không đủ để làm những điều mà trái tim muốn làm.
 • Loạn thần tặc tử = Bề dưới tạo phản
 • Long đàm, hổ huyệt = Hang rồng, huyệt hổ, chốn nguy hiểm (Đứng vào giữa tình thế khó khăn cho mình: đầm rồng, hang hổ.)
 • Long tranh, hổ đấu = Rồng tranh hổ đấu
 • Lòng lang dạ sói = Lòng như con lang, bụng dạ như chó sói
 • Lộng giả thành chân = Biến giả thành thật
 • Lưỡng bại câu thương = Cả hai cùng bị thương tích
 • Mã đáo thành công = Trở về trong sự thành công
 • Mai danh ẩn tích = Ẩn náu xa lánh trần gian
 • Mãnh hổ nan địch quần hồ = Một con hổ mạnh cũng khó lòng đối chọi với một bầy chồn hợp đoàn.
 • Mạng lý hữu thời chung tu hữu = Cái gì có trong ta thì mãi mãi là của ta.
 • Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu = Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu.
 • Mục thị vô nhân = Xem dưới mắt không có ai, khinh người
 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên = Mưu tính sắp đặt công việc là ở nơi người, thành công hay không là ở Trời.
 • Nam tôn nữ ti = Xem trai là trọng gái là khinh
 • Nam vô tửu như kỳ vô phong = Người trai mà không có rượu thì chẳng khác nào lá cờ không gặp gió.
 • Nhàn cư vi bất thiện = Nhàn rỗi quá sẽ sinh tật hư hỏng.
 • Nhân bất vị kỉ, thiên tru địa diệt = Người không vì mình, trời tru đất diệt.
 • Nhân định thắng thiên = Ý chí của con người có thể thắng được hoàn cảnh, số phận.
 • Nhân sinh vô thập toàn / Nhân bất thập toàn = Con người sinh ra không ai hoàn hảo.)
 • Nhân trung chi long = Rồng trong thiên hạ
 • Nhập gia tuỳ tục = Vào nhà người nào theo phép tắc nhà người đó
 • Nhất cận lân, nhì cận thân = Thứ nhất gần láng giềng, lối xóm; thứ nhì gần thân thuộc [cách xử sự]
 • Nhất cận thị, nhị cận lộ, tam cận giang = Thuận lợi nhất là ở gần chợ, thứ nhì là ở gần đường, thứ ba là ở gần sông.
 • Nhất cử lưỡng tiện = Một công đôi việc
 • Nhất cử nhất động = Mỗi cử chỉ mỗi hành động
 • Nhất kiến chung tình = Một lần gặp mặt thương hoài ngàn năm
 • Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại = một ngày trong tù bằng nghìn năm tự do
 • Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ = Một ngày làm thầy, suốt đời là cha
 • Nhất ngôn, cửu đỉnh = một lời nói thốt ra như nâng chín cái đỉnh (Một lời không đổi)
 • Nhất ngôn ký xuất,tứ mã nan truy = Một lời nói ra dù bốn ngựa có chạy nhanh đi chăng nữa cũng không đuổi kịp. Ý nói 1 lời nói ra không thể thay đổi được.
 • Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh = Giỏi một nghề thì tấm thân được sung sướng.
 • Nhất túy giải vạn sầu = Rượu có thể giải vạn sầu
 • Nhất tự vi sư, bán tự vi sư = Tương tự với "Một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy" trong tục ngữ Việt Nam.
 • Nhất tướng công thành, vạn cốt khô = Để có một tướng thành danh thì ngàn người (quân lính) chết
 • Nhất ý cô hành = Kẻ có suy nghĩ độc lập, đi một mình, hành động 1 mình.
 • Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản = Tình nhi nữ làm anh hùng nản chí.
 • Ngoạ hổ tàng long = Hổ nằm Rồng ẩn
 • Ngọc bất trác bất thành khí. Nhân bất học bất tri lý = Ngọc không rèn dũa thì không thành hình hài. Người không học không biết lý lẽ.
 • Tri sở bất ngôn. Ngôn sở bất tri. = Biết mà không nói, nói mà không biết

 • Oan có đầu, nợ có chủ = Cái gì cũng có đầu giây mối nhợ, có đầu có đuôi
 • Oan gia gia trả, oan tình tình vương = Oán trả oán tình trả tình
 • Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên = Oán thù tương báo gây hận triền miên
 • Phản khách vi chủ = Đảo khách thành chủ.
 • Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình = Pháp luật không bênh tình thân, nghĩa lý không bao che tình cảm.
 • Phong hoa tuyệt đại = Vô cùng xinh đẹp, phong lưu
 • Phổ độ chúng sinh = Cứu rỗi, cứu vớt muôn loài
 • Phu tử tòng tử = Chồng chết thì theo con
 • Phu xướng phụ tuỳ = Chồng lên tiếng Vợ vâng lời.
 • Phú quý như phù vân = Giàu sang chỉ là đám mây nổi
 • Phú quý sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc = Giàu sinh lể nghi, nghèo sinh loạn
 • Quan quan cưu cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu = Trai tài ca cầu gái sắc
 • Quân tử gian nan, hồng nhan bạc mệnh.
 • Quân tử báo thù, thập niên bất vãn. = Quân tử báo thù mười năm chưa muộn
 • Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. = Nhà nước thì có pháp luật, gia đình thì có nội quy: ý nói ở đâu cũng có quy định, luật pháp phải tuân theo.
 • Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách = Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm.
 • Quốc sắc thiên hương = Đẹp đẽ mỹ lệ vô cùng
 • Quý hồ tinh bất quý hồ đa = Ý nói: quân đội cốt tinh nhuệ chứ không phải đông đảo
 • Quyền huynh thế phụ = Anh cả thay cha
 • Quyết chiến quyết thắng
 • Quân tử chi giao đạm nhược thủy, tiểu nhân chi giao cam nhược lễ = Người quân tử chơi với nhau thì trong như nước lã, người ngoài nhìn vào thì thấy như tẻ lạnh, kẻ tiêu nhân chơi với nhau thì vồ vập , sặc nồng như rượi mới cất.
 • Sâm Thương vĩnh cách = Hai chòm sao Sâm và Thương vĩnh viễn không thấy mặt nhau
 • Sinh ly tử biệt = Sống chia ly chết vĩnh biệt
 • Sĩ khả sát, bất khả nhục = Kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục
 • Song hổ phân tranh, nhất hổ tử vong = Hai hổ tranh đấu thì một sẽ bị thương.
 • Sơn hào hải vị = Món ngon trên rừng dưới biển
 • Sự bất quá tam = Một sự việc nào đó không quá 3 lần
 • Sự tuy tiểu bất tác bất thành. Tử tuy hiền bất giáo bất minh. = Việc dù nhỏ không làm không xong. Con dù nhỏ không dạy không nên.
 • thiếu canh bất sự 少更不事 còn nhỏ chẳng trải việc đời (ít tuổi chưa từng trải mấy)
 • thụ khổ thụ nan 受苦受難 chịu khổ chịu khó
 • thanh danh ngõa giải 聲名瓦解 danh tiếng tiêu ma
 • tư tư bất quyện 孜孜不倦,
 • tiêu y cán thực 宵衣旰食
 • Triêu xan dạ túc 朝餐夜宿 Sáng ăn tối nghỉ.
 • tam sao thất bản三抄七版-
 • tị khanh lạc tỉnh避坑落井tránh hầm gặp giếng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
 • tị thật kích hư 避實擊虛 Tránh chỗ có thực lực mà đánh vào chỗ trống
 • tị thật tựu hư 避實就虛,
 • tị trọng tựu khinh 避重就輕.
 • thực bất sung trường食不充腸 Ăn không đầy ruột. Nghèo khốn
 • tha phương cầu thực他方求食Đi phương khác để kiếm ăn.
 • thố thủ bất cập措手不及Ra tay không kịp
 • tham đắc vô yếm 貪得無厭 tham lam không bao giờ thỏa mãn, lòng tham không đáy
 • tự viên kì thuyết 自圓其說 làm cho hoàn chỉnh lập luận, lí thuyết của mình
 • tham đắc vô yếm 貪得無厭 tham lam không bao giờ thỏa mãn, lòng tham không đá
 • thạc học thông nho 碩學通儒 người học giỏi hơn người
 • tương kiến hận vãn 相見恨晚 tiếc rằng biết nhau quá muộn
 • thỉnh vật kiến tiếu 請勿見笑 xin đừng cười tôi,
 • thỉnh đa kiến lượng 請多見諒 xin thể tình cho tôi
 • thanh vấn vu thiên 聲聞于天 tiếng động đến trời.
 • thân kinh bách chiến 身經百戰 thân trải qua trăm trận đánh
 • 乘風破浪 thừa phong phá lãng Cưỡi gió phá sóng. Có chí nguyện lớn
 • Tặc hảm tróc tặc 賊 喊捉賊 = vừa ăn cướp vừa la làng- hảm = la làng
 • thương phong bại tục 傷風敗俗 làm tổn thương hư hỏng phong tụ
 • thiên kinh địa nghĩa 天經地義 nói cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được
 • thâm thị kì ngôn 深是其言 cho rằng điều đó rất đúng
 • Tá đao sát nhân - 借刀杀人 (mượn dao giết người, lợi dụng người để hại người khác,
 • Tam tâm lưỡng ý - 三心两意 – (đại loại là ba lòng hai dạ) = tam tâm nhị ý
 • Tâm cam tình nguyện - 心甘情愿 –
 • Tâm thần bất định - 心神不定 -
 • Tâm trung hữu quỷ - 心中有鬼 -
 • Tâm trung hữu số - 心中有数 –
 • Tầm hoa vấn liễu - 寻花问 柳 Chỉ tính cà lơ phất phơ chỉ giỏi tán gái.
 • Tận tâm kiệt lực - 尽心竭力
 • Tật phong tảo thu diệp - 疾风扫秋叶 – (gió mạnh quét sạch lá thu
 • Tẩu mã khán hoa – 走马看花 – (cưỡi ngựa xem hoa).
 • Thanh giả tự thanh - 清者自清 (đại loại là người thanh bạch thanh cao ko cần nói ra thì cũng vẫn là người thanh cao).
 • Thảo gian nhân mệnh 草菅人命 = coi mạng người như cỏ (gian) rác
 • Thanh phong minh nguyệt - 清风明月 = Trăng thanh gió mát
 • Tham sinh úy tử - 贪生畏死 = Tham sống sợ chết
 • Thăng quan phát tài - 升官发财 -
 • Thần cơ diệu toán - 神机妙算 = Tính toán như thần
 • Thập diện mai phục - 十面埋伏
 • Thế cô lực bạc - 势孤力薄 -
 • Thế khuynh triều dã - 势倾朝野 –(thế lực khuynh đảo triều chính).
 • Thế như phá trúc - 势如破竹 (tương đương thế như chẻ tre).
 • Thế ngoại đào nguyên - 世外桃源
 • Thế tại tất đắc - 势在必得
 • Thi tình họa ý - 诗情画意 – (ý họa tình thơ).
 • Thi trung hữu họa - 诗中有画 – (trong thơ có họa).
 • Thị tử như quy - 视死如归
 • Thiên cao địa hậu - 天高地厚 – (trời cao đất dày).
 • Thiên cơ bất khả tiết lộ - 天机不可泄露
 • Thiên hạ vô song - 天下无双
 • Thiên kiều bách(bá) mị - 千娇百媚 –
 • Thiên kinh địa nghĩa - 天经地义
 • Thiên la địa võng - 天罗地网 - tiān luó dì wǎng.
 • Thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ - 千里之行,始于足下
 • Thiên lý nan dung - 天理难容 -
 • thủy trung lao nguyệt 水中撈月 = mò trăng đáy nước.
 • Thiên ngoại hữu thiên - 天外有天 – (ngoài trời còn có trời cao hơn).
 • Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão.
 • Thiên phương bách kế - 千方百计
 • Thiên tải nan phùng -
 • tích phi thành thị 積 非 成 是 sai lâu thành đúng (lâu ngày làm sai, hiểu sai rồi tưởng vậy là đúng
 • thị cổ phi kim 是古非今 khen xưa chê nay,
 • Ti cung khuất tất 卑躬屈膝=Khom lưng uốn gối
 • Tôn sư trọng đạo 尊師重道
 • Tôn lão ái ấu 尊老愛幼=kính già yêu trẻ
 • tội đại ác cực 罪大惡極=tội ác tày trời
 • Thiên tải nhất thì 千載一時Nghìn năm mới có một lần. Cơ hội ít có. Cũng nói là thiên tuế nhất thì 千歲一時.
 • thiên tải nan phùng 千載難逢 nghìn năm khó gặp. Tải là lượng từ: đơn vị thời gian bằng một năm
 • tự dĩ vi thị 自以為是 tự cho là phải,
 • Thiên trường địa cửu - 天长地久
 • tiền hậu bất nhất 前後不一Trước sau không đồng.
 • tiên lai hậu đáo 先來後到 đi trước đến sau,
 • Uy vũ bất năng khuất = Không sợ uy quyền
 • Vạn bất đắc dĩ = Không muốn nhưng đành phải trái ý mình
 • Vạn sự khởi đầu nan = Mọi sự đều khó ở lúc đầu
 • Vạn sự như ý = Tất cả đều vừa ý
 • Văn võ song toàn = Văn cũng hay mà võ cũng giỏi
 • Vân đạm phong khinh = Điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió
 • Vĩnh kết đồng tâm = Trọn đời gắn bó
 • Vô công bất thụ lộc = Không công không nhận thưởng
 • Vô độc bất trượng phu = Không độc không phải trượng phu (câu này có ý mai mỉa hơn là khen tặng)
 • Vô tiền khoáng hậu = Trước không có, về sau cũng không có
 • Vô thưởng vô phạt = Không thưởng không phạt (tác dụng bình thường)
 • Vạn hoa tùng trung quá - Phiến diệp bất triêm thân = Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng
 • Ý hợp tâm đầu = Đồng tâm đồng ý
 • Ý tại ngôn ngoại = Trong lòng có ý thế nào thì ngoài mặt nói lời như vậy
 • Ý hợp tâm đồng = hợp ý nhau và cùng tâm với nhau