Chủ đề: escrew

Có 1 bài viết

escrew là gì - Nghĩa của từ escrew
escrew là gì - Nghĩa của từ escrew

escrew có nghĩa làMột điều kiện của bị đụ lên, sở hữu hoặc hoàn toàn vặn vẹo.Thường được sử dụng khi đối tượng xúc phạm có liên quan đến ...