Chủ đề: fucksack

Có 1 bài viết

fucksack là gì - Nghĩa của từ fucksack
fucksack là gì - Nghĩa của từ fucksack

fucksack có nghĩa làMột thuật ngữ xúc phạm cho người bạn ghét, sử dụng nó, yêu nó. Nói chung nói, những người này chết tiệt.Thí dụAnh bạn, anh chàng đó ...