Chủ đề: hds

Có 1 bài viết

hds là gì - Nghĩa của từ hds
hds là gì - Nghĩa của từ hds

hds có nghĩa làTrạng thái của (h) igh và (d) runk cùng một lúc.Thí dụEdgar: Này jojo..tim cách hd lái xe tối nay Jojo: Được rồi anh bạn, hãy hỏi James hoặc Dex cho ...