Giải bài tập 9 trang 87 hóa học 10 năm 2024

Trung bình: 4,31

Đánh giá: 26

Bạn đánh giá: Chưa

 • Câu 3, trang 13, sgk Ngữ văn 10
 • Bài 2 Trang 160 SGK Đại số 10
 • Skills - Review 4 Tiếng Anh 10 mới
 • Câu 1 trang 114 sgk GDCD 10

Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

 1. КСlOз —> O3 —> SO2 —> Na2SO3
 1. S —> H2S —> SO2 —> SO3 —> H2SO4

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ?


 1. (1) 2КСlO3 —> 2KCl + 3O2 ;

(2) S + O2 —> SO2

(3) SO2 + 2NaOH —> Na2SO3 + H2O

Phản ứng oxi hoá - khử là (1) và (2).

 1. (1) S + H2 —> H2S ;

(2) 2H2S + 3O2 —> 2SO2 + 2H2O

(3) 2SO2 + O2 —> 2SO3 ;

(4) SO3 + H2O —> H2SO4

Phản ứng oxi hoá - khử là : (1); (2); (3).

Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Đề bài

Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết phản ứng oxi hóa - khử Tại đây

Lời giải chi tiết

Sở dĩ phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10 Giải bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :
 • Bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10 Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.
 • Bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10 Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử. Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.