Giải toán lớp 5 trang 164 luyện tập năm 2024

Toán lớp 5 trang 163, 164: Ôn tập phép chia bao gồm đáp án và hướng hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập lại các phép tính chia phân số, số thập phân, cách tính nhanh, tính nhẩm. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

\>> Bài trước: Giải bài tập trang 162 SGK Toán 5: Luyện tập phép nhân

Hướng dẫn giải bài Ôn tập về phép chia – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164/SGK Toán 5), các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án bài làm của mình sau đây.

1. Toán lớp 5 phép chia trang 163 Câu 1

Câu 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Giải toán lớp 5 trang 164 luyện tập năm 2024

 1. 8192 : 32

15335 : 42

 1. 75,95 : 3,5

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về chia cho số tự nhiên, chia số thập phân cho số thập phân.

Đáp án

Giải toán lớp 5 trang 164 luyện tập năm 2024

Giải toán lớp 5 trang 164 luyện tập năm 2024

2. Toán lớp 5 phép chia trang 164 Câu 2

Câu 2: Tính

Hướng dẫn giải

Để chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược:

Đáp án

3. Toán lớp 5 phép chia trang 164 Câu 3

Tính nhẩm

 1. 25 : 0,1

48 : 0,01

95 : 0,1

25 x 10

48 x 100

72 : 0,01

 1. 11 : 0,25

32 : 0,5

75 : 0,5

11 x 4

32 x 2

125 : 0,25

Hướng dẫn giải

- Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1,; 0,01; 0,001; ... ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, ... chữ số 0.

- Muốn nhân một số tự nhiên với 10; 100; 1000; ... ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, ... chữ số 0.

- Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4.

- Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Đáp án

25 : 0,1 = 250

48 : 0,01 = 4800

95 : 0,1 = 950

25 x 10 = 250

48 x 100 = 4800

72 : 0,01 = 7200

 1. 11 : 0,25 = 11 x 4 = 44

32 : 0,5 = 32 x 2 = 64

75 : 0,5 = 75 x 2 = 150

11 x 4 = 44

32 x 2 = 64

125 : 0,25 = 125 x 4 = 500

4. Toán lớp 5 phép chia trang 164 Câu 4

Tính bằng hai cách

 1. (6,24 + 1,26) : 0.75

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: (a+b) : c = a : c + b : c

Đáp án

Cách 1:

Cách 2:

%5Cdiv%5Cfrac%7B3%7D%7B5%7D%3D%5Cfrac%7B11%7D%7B11%7D%5Cdiv%5Cfrac%7B3%7D%7B5%7D%3D1%5Cdiv%5Cfrac%7B3%7D%7B5%7D%3D1%5Ctimes%5Cfrac%7B5%7D%7B3%7D%3D%5Cfrac%7B5%7D%7B3%7D.)

b, (6,24 + 1,26) : 0.75

Cách 1: (6,24 + 1,26) : 0,75 = 7,5 : 0,75 = 10

Cách 2: (6,24 + 1,26) : 0,75 = 6,24 : 0,75 + 1,26 : 0,75 = 8,32 + 1,68 = 10

\>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 164, 165 SGK Toán 5: Luyện tập phép chia

5. Lý thuyết Ôn tập về phép chia

 1. Trong phép chia hết

Giải toán lớp 5 trang 164 luyện tập năm 2024

Chú ý: Không có phép chia cho số 0.

)

a : a = 1 (a khác 0)

0: b = 0 (b khác 0)

 1. Trong phép chia có dư

Giải toán lớp 5 trang 164 luyện tập năm 2024

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

6. Bài tập phép chia

 • Giải Toán lớp 5 VNEN bài 105: Ôn tập về phép nhân, phép chia
 • Bài tập Toán lớp 5: Phép chia số thập phân
 • Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Ôn tập về phép nhân và phép chia phân số

7. Trắc nghiệm Ôn tập phép chia

Để tham khảo và luyện tập tài liệu lớp 5 khác, mời các em cùng xem thêm Lý thuyết Toán lớp 5, Giải Toán lớp 5; Vở bài tập Toán lớp 5, Bài tập Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5.