Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Hướng dẫn tra cứu thông tin quyết toán thuế tncn online qua ứng dụng Etax Mobile chính xác nhất năm 2024?

Người nộp thuế có thể thực hiện tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN online qua ứng dụng Etax Mobile để biết số thuế còn phải nộp và có cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 hay không.

Theo đó, việc tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN online qua ứng dụng Etax Mobile được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tải về và truy cập ứng dụng Etax Mobile trên điện thoại, ipad,..

Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng Etax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Bước 3: Tại giao diện trang chủ, lướt xuống mục "Tiện ích" và chọn "Tra cứu thông tin quyết toán"

Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Bước 4: Chọn năm quyết toán cần kiểm tra. Nếu tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN năm 2023 thì chọn năm 2023.

Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Bước 5: Bấm "Tra cứu" để nhận thông tin quyết toán thuế TNCN năm được chọn.

Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Bước 6: Màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN bao gồm: thông tin quyết toán qua tổ chức trả thu chi trả, thông tin kê khai thuế thu nhập cá nhân tháng/quý và dự kiến số thuế cần phải nộp.

Có thể bấm vào dấu hình con mắt bên cạnh các mục thông tin để xem chi tiết thông tin.

Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Trong trường hợp số thuế còn phải nộp từ 50.000 trở xuống thì không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

Cách quyết toán thuế tncn 2023 qua phan mem năm 2024

Hướng dẫn tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN online qua ứng dụng Etax Mobile chính xác nhất năm 2024? (Hình từ Internet)

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2024 đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế là khi nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế như sau:

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
..
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
...

Căn cứ Mục 5 Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn về thời hạn quyết toán thuế TNCN như sau:

V. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ
Căn cứ Quy định tại điểm a, điểm b Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội quy định thời hạn khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN như sau:
- Đối với tổ chức trả thu nhập: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2024 đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng 4 tức ngày 30/4. Tuy nhiên, vì ngày 30/4, ngày 1/5 là ngày nghỉ theo quy định nên thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2024 là thứ năm ngày 02/5/2024.

Lưu ý: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2024 nêu trên là thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2023.

Trường hợp nào được gia hạn thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN?

Căn cứ Điều 46 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về gia hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN như sau:

Điều 46. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế
1. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
...
3. Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn quy định tại khoản 1 Điều này.
...

Như vậy, người nộp thuế được phép gia hạn thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trong trường hợp không có khả năng nộp đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Người nộp thuế muốn được gia hạn phải nộp văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ.