Chuong trình giao lưu văn hóa việt nhật vov năm 2024

Tin trong nước - Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương

- Chiều nay (10/4), tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước, Khối Thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Hội nghị có sự tham gia của ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương. Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng trong Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương đã có nhiều đổi mới. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn - Khối trưởng Khối thi đua cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt - năm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), năm đầu tiên triển khai Chỉ thị 19 của Chính phủ, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025. Với tinh thần đó, các đơn vị trong khối đã cùng nhau phấn đấu triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của các đoàn thể. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị trong Khối có phong trào thi đua linh hoạt, phù hợp với đặc điểm chính trị của từng đơn vị. Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực to lớn để toàn thể công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ, người lao động trong Khối phát huy tinh thần quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới sáng tạo, phát huy tinh thần nâng cao năng suất lao động, kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của cả nước năm 2023.

Chủ đề : thi đua khen thưởng, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương, Kiểm toán nhà nước

4h45-4h50 Nhạc mở đầu- Quốc ca

04h50-05h00 Nhạc hiệu-Nhạc thể dục

05h00-05h10 LogoVOV1-Rao sóng-Bài hát chào bình minh

05h10-05h20 Bản tin đầu ngày-Thời tiết

05h20-05h50 Mùa vàng

5h50-06h00 Quảng cáo- Báo giờ

6h00-6h28 Thời sự sáng (trực tiếp)

6h28-6h30 Quảng cáo

6h30-7h00 Quân đội nhân dân

07h00-08h30 Theo dòng thời sự

8h30-8h35 Bản tin VH-XH

8h35-8h40 Quảng cáo

8h40-8h50 10 phút sự kiện luận bàn

8h50-8h55 Quảng cáo

8h55-9h00 Chương trình đệm

9h00-9h15 Bản tin thời sự

9h15-9h30 Dòng chảy kinh tế

9h30-9h35 Bản tin Pháp luật

9h35-9h40 Quảng cáo

9h40-9h55 Quốc hội với cử tri

9h55-10h00 Quảng cáo

10h00-10h05 Bản tin thời sự

10h05-10h10 Quảng cáo

10h10-10h25 Dân tộc và phát triển

10h25-10h30 Quảng cáo

10h30-11h00 Vì an ninh Tổ quốc

11h00-11h05 Bản tin thể thao

11h05-11h10 Quảng cáo

11h10-11h25 Xã hội chuyển động

11h25-11h30 Chương trình đệm

11h30-11h35 Bản tin kinh tế

11h35-11h50 Pháp luật và đời sống

11h50-11h59 Quảng cáo

11h50-11h59 Quảng cáo

11h59-12h00 Nhạc top-Báo giờ

12h00-12h57 Thời sự trưa (trực tiếp)

12h57-13h00

Quảng cáo - Phát lại

13h00-13h05 Bản tin nông nghiệp

13h05-13h20 Mùa vàng (phát lại)

13h20-13h25 Quảng cáo

13h25-13h40 Dòng chảy kinh tế (phát lại)

13h40-13h45 Quảng cáo

13h45-14h00 Sống chung với biến đổi khí hậu (phát lại)

14h00-14h05 Bản tin thời sự (VH-XH quốc tế)

14h05-14h35 Chân dung cuộc sống

14h35-14h50 Pháp luật và đời sống (phát lại)

14h50-15h00 Hồ sơ sự kiến quốc tế (phát lại)

15h00-15h15 Bản tin Thời sự

15h15-15h20 Quảng cáo

15h20-15h50 Chuyên gia của bạn

15h50-15h55 Chương trình đệm

15h55-16h00 Quảng cáo

16h00-17h00 Theo dòng thời sự

17h00-17h50 Cuộc sống 365

17h50-17h59 Quảng cáo

17h59-18h00 Nhạc top-Báo giờ

18h00-18h57

Thời sự chiều (trực tiếp) - Chuyên đề: Giáo dục-Góc nhìn đa chiều (Phát lại)

18h57-19h00

Quảng cáo - Phát lại

19h00-19h05 Bản tin thời sự

19h05-19h10 Quảng cáo

19h10-19h25 Quốc hội với cử tri- Phát lại

19h25-19h40 Xã hội chuyển động (phát lại)

19h40-19h55 Dân tộc và phát triển (phát lại)

19h55-20h00 Quảng cáo

20h00-20h30

Vì an ninh Tổ quốc (đang phát)

20h30-20h59 Chuyên gia của bạn (phát lại)

20h59-21h00 Nhạc top- Báo giờ

21h00-21h30 Quân đội nhân dân

21h30-21h58 Thời sự đêm (trực tiếp)

21h58-22h00 Quảng cáo

22h00-23h00 Thức cùng VOV

23h00-23h10 Bản tin cuối cùng trong ngày

23h10-23h15 Rao sóng

23h15-23h25 Hồ sơ sự kiện quốc tế (phát lại)

23h25-23h30 Chương trình đệm

23h30-24h00 Thông tin đời sống âm nhạc trong nước

00h00-04h45 Ca nhạc-Nhập hệ VOV3