Bài 8 trang 71 sgk lớp 8 tập 1 năm 2024

Bài 8 trang 71 sgk Toán 8 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 8 trang 71 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 8 trang 71 sgk Toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 chương 1 phần hình học để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về hình thang khác.

Đề bài 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1

Hình thang \(ABCD\) \((AB // CD)\) có \(\widehat{A}-\widehat{D}={20^0}\) , \(\widehat{B}=2\widehat{C}\). Tính các góc của hình thang.

» Bài tập trước: Bài 7 trang 71 sgk Toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 71 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tổng hai góc trong cùng phía bù nhau.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Bài 8 trang 71 sgk lớp 8 tập 1 năm 2024

Ta có \( \widehat A - \widehat D = {20^0} \) (giả thiết), \(\widehat A + \widehat D = {180^0} \) (1) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\(\begin{array}{l} \widehat A - \widehat D = {20^0} \Rightarrow \widehat A = \widehat D + {20^0}\;\;(2)\\\text{Thay (2) vào (1) ta được:}\\ \Rightarrow \widehat A + \widehat D = \widehat D + {20^0} + \widehat D\\\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, = 2\widehat D + {20^0} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat D = \left( {{{180}^0} - {{20}^0}} \right):2 = {80^0}. \end{array}\)

Thay \(\widehat{D}=80^0\) vào \(\widehat{A}=20^0 +\widehat{D}\) ta được \(\widehat{A}=20^0 + 80^0= 100^0\)

Lại có \(\widehat{B}=2\widehat{C}\) (3) ;

\(\widehat{B}+\widehat{C}=180^0 \) (4) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Thay (3) vào (4) ta được:

\(2\widehat{C}+\widehat{C}=180^0\)

hay \(3\widehat C = {180^0}\Rightarrow\widehat C = {180^0}:3 = {60^0}\)

Do đó \(\widehat{B}=2\widehat{C}= 2.60^0 =120^0\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 9 trang 71 sgk Toán 8 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

  1. Trong Hình 20a, cho biết \(\widehat N = \widehat E,\widehat M = \widehat D,MP = 18m,DF = 24m,\)\(EF = 32m,\)\(NP = a + 3\left( m \right)\). Tìm \(a\).
  1. Cho \(ABCD\) là hình thang \(\left( {AB//CD} \right)\) (Hình 20b).

Chứng minh rằng \(\Delta AMB\backsim\Delta CMD\). Tìm \(x,y\).

Bài 8 trang 71 sgk lớp 8 tập 1 năm 2024

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu hai góc của tam giác này bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đố đồng dạng với nhau.

- Hai tam giác đồng dạng thì các cặp cạnh tương ứng có cùng tỉ lệ.

Lời giải chi tiết

  1. Xét tam giác \(MNP\) tam giác \(DEF\) ta có:

\(\widehat M = \widehat D\) (giả thuyết)

\(\widehat N = \widehat E\) (giả thuyết)

Do đó, \(\Delta MNP\backsim\Delta DEF\) (g.g)

Suy ra, \(\frac{{MP}}{{DF}} = \frac{{NP}}{{EF}} \Rightarrow \frac{{18}}{{24}} = \frac{{a + 3}}{{32}} \Rightarrow a + 3 = \frac{{18.32}}{{24}} = 24 \Leftrightarrow a = 24 - 3 = 21\).

Vậy \(a = 21m\).

  1. Vì \(ABCD\) là hình thang nên \(AB//CD\).

Vì \(AB//CD \Rightarrow \widehat {ABM} = \widehat {MDC}\) (hai góc so le trong) và \(AB//CD \Rightarrow \widehat {BAM} = \widehat {MCD}\) (hai góc so le trong)

Xét tam giác \(AMB\) và tam giác \(CMD\) có:

\(\widehat {ABM} = \widehat {MDC}\) (chứng minh trên)

\(\widehat {BAM} = \widehat {MCD}\) (chứng minh trên)

Do đó, \(\Delta AMB\backsim\Delta CMD\) (g.g).

Ta có:

\(\frac{{AM}}{{CM}} = \frac{{BM}}{{DM}} = \frac{{AB}}{{CD}} \Leftrightarrow \frac{6}{{15}} = \frac{y}{{10}} = \frac{8}{x}\).