Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 26 năm 2024

Tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 26 VBT tập 2, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương, bài 107 giúp học sinh làm bài tập 1, 2, 3 một cách dễ dàng và hiệu quả. Nó cung cấp kiến thức về cách áp dụng công thức diện tích xung quanh, toàn phần của hình lập phương.

Giải toán lớp 5 trang 26 VBT tập 2, Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương, bài 107

1. Lời giải bài 1 - Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Đề bài:

Hoàn thành câu hỏi sau:

 1. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là : ...
 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là : ...

Cách giải

Diện tích xung quanh của hình lập phương được tính bằng cách nhân diện tích một mặt với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương được tính bằng cách nhân diện tích một mặt với 6.

Kết quả

 1. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 4 = 25 (m2)

 1. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m:

(2,5 ⨯ 2,5) ⨯ 6 = 37,5 (m2)

2. Giải bài 2 - Bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Đề bài:

Điền số đo thích hợp vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 26 năm 2024

Cách giải

- Diện tích xung quanh của hình lập phương là bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương là bằng diện tích một mặt nhân với 6.

- Diện tích một mặt bằng 1/6 diện tích toàn phần.

- Nếu có số a sao cho diện tích một mặt là a x a, thì độ dài cạnh của hình lập phương là a.

Kết quả

 1. Cạnh của hình lập phương là 4cm vì diện tích một mặt là 16cm2.
 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương là 96cm2.
 1. Cảm ơn đã theo dõi, chúc bạn thành công!

Kết quả

 1. Diện tích một mặt của hình lập phương là 100cm2.
 1. Diện tích toàn phần của hình lập phương là 600cm2.
 1. Thành công! Cảm ơn bạn đã tham gia bài giảng.

Diễn giải Kết quả

 1. Diện tích một mặt của hình lập phương là 4cm2.
 1. Cạnh của hình lập phương là 2cm.
 1. Kết quả cuối cùng được thể hiện trong bảng sau:

Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 26 năm 2024

3. Giải bài 3 - Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Đề bài:

 1. Tính diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm và hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm.
 1. Hình lập phương thứ nhất có diện tích xung quanh gấp bao nhiêu lần so với hình lập phương thứ hai ?

Phương pháp giải

- Diện tích xung quanh của hình lập phương là bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Để tìm số lần hình lập phương thứ nhất có diện tích xung quanh lớn hơn hình thứ hai, chia diện tích xung quanh của hình thứ nhất cho diện tích xung quanh của hình thứ hai.

Đáp án

 1. Hình a)

Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 26 năm 2024

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh hình lập phương là:

64 ⨯ 4 = 256 (cm2)

- Hình b)

Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 26 năm 2024

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

4 ⨯ 4 = 16 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

16 ⨯ 4 = 64 (cm2)

 1. Diện tích xung quanh của hình a) so với hình b) là:

256 : 64 = 4 (lần)

Đang theo dõi bài giải toán lớp 5 trang 26 VBT tập 2 về Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương bài 107. Bạn có thể xem hướng dẫn tập trang 24, 25, 26 trong VBT tập 2 để ôn tập hoặc xem trước hướng dẫn trang 27 để nâng cao hiểu biết về bài học.

Chúc các bạn học tốt môn toán.

Nội dung được phát triển bởi đội ngũ Mytour với mục đích chăm sóc và tăng trải nghiệm khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 25, 26 bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 25 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Biết rằng, 15 công nhân sửa xong một đoạn đường phải hết 6 ngày. Hỏi muốn sửa chữa xong đoạn đường đó trong 3 ngày thì cần bổ sung thêm bao nhiêu công nhân?

Phương pháp giải

Giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số hoặc rút về đơn vị

Tóm tắt

15 công nhân sửa xong: 6 ngày

...? công nhân sửa xong: 3 ngày

Bài giải

(Phương pháp tìm tỉ số)

6 ngày so với 3 ngày thì giảm số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Số công nhân sửa xong đoạn đường trong 3 ngày là:

15 x 2 = 30 (công nhân)

Số công nhân cần bổ sung:

30 – 15 = 15 (công nhân)

Đáp số: 15 công nhân.

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 25

Có một số tiền, nếu mua kẹo loại 5000 đồng một gói thì được 15 gói kẹo. Hỏi cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng một gói thì được bao nhiêu gói kẹo?

Phương pháp giải

- Tìm tổng số tiền = 5000 × 15.

- Tìm số gói kẹo loại 7500 đồng một gói = tổng số tiền : 7500

Tóm tắt:

Loại 5000 đồng mua: 15 gói kẹo

Loại 7500 đồng mua: ....? gói kẹo

Bài giải

Cách 1

Có tất cả số tiền là:

5000 × 15 = 75 000 (đồng)

Cũng số tiền đó nếu mua kẹo loại 7500 đồng thì được số gói là:

75 000 : 7500 = 10 (gói)

Đáp số: 10 gói.

Cách 2

5000 đồng so với 7500 đồng thì giảm số lần là:

7500 : 5000 = 10/15 (lần)

Nếu mua loại 7500 đồng một gói thì số kẹo mua được là:

15 × 10/15 = 10 (gói kẹo)

Đáp số: 10 gói kẹo

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 26 tập 1

Một gia đình bố, mẹ và hai con (4 người), bình quân thu nhập hàng tháng là 8 000 000 đồng một người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người bị giảm đi bao nhiêu tiền, biết rằng tổng thu nhập của gia đình không thay đổi?

Phương pháp giải

- Tìm tổng thu nhập của gia đình đó.

- Tìm thu nhập của mỗi người sau khi gia đình đó có thêm một con.

- Tính bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu ta lấy bình quân thu nhập ban đầu trừ đi bình quân thu nhập sau khi có thêm một con.

Tóm tắt

4 người: bình quân thu nhập 8 000 000 đồng

(4 + 1) người: bình quân thu nhập....? đồng mỗi người.

Bài giải

Tổng số người trong gia đình:

4 + 1 = 5 (người)

Tổng số thu nhập hàng tháng của gia đình (4 người) là:

8 000 000 x 4 = 32 000 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người khi gia đình có thêm một con là:

32 000 000 : 5 = 6 400 000 (đồng)

Bình quân thu nhập hàng tháng của 1 người bị giảm khi gia đình có thêm một con là:

8 000 000 – 6 400 000 = 1 600 000 (đồng)

Đáp số: 1 600 000 đồng

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 26

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

 1. 350m
 1. 700m
 1. 105m
 1. 200m

Phương pháp giải

- Tính số người lúc sau: 10 + 20 = 30 người.

- Giải bài toán 30 người đào trong một ngày được bao nhiêu mét mương theo phương pháp tìm tỉ số.

Tóm tắt

10 người: đào được 35m

(10+ 20) người: đào được ...? mét

Bài giải

Sau khi bổ sung số người hiện có của đội đó là:

10 + 20 = 30 (người)

30 người so với 10 nguời thì tăng số lần là:

30 : 10 = 3 (lần)

Số mét mương một ngày đào được sau khi bổ sung người là:

35 x 3 = 105 (m)

Đáp số: 105 m

Vậy khoanh vào: C

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 25, 26: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải Toán (tiếp theo) file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.