Bài giảng điện tử lớp 4 môn Âm nhạc

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bài giảng điện tử - Power point - Môn Âm nhạc lớp 4 - dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2019-2020 của đồng chí Trần Thu Thủy

Giáo án điện tử lớp 6 bao gồm các môn Toán, Tiếng Việt, Âm nhạc, Đạo Đức, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học, Lịch sử, Địa lý lớp 4. Các bài giảng được chia theo tuần, theo tiết với thiết kế đẹp mắt. Xem thêm các thông tin về Giáo án điện tử lớp 4 tại đây