dolora là gì - Nghĩa của từ dolora

dolora có nghĩa là

Lady of Sorrow, đầy sự tha thứ, sự tức giận bay nhanh để tha thứ, quên hành động xấu, nhìn thấy và đánh giá cao những điều tốt đẹp và đẹp đẽ.

Thí dụ

Doloratình yêu của đời tôi.